Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quỹ tài chính ngoài ngân sách
Rà soát, sắp xếp lại các quỹ tài chính ngoài ngân sách
(TBTCO) - Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã nhất trí với việc sắp xếp, xử lý các quỹ phải có lộ trình, kế hoạch, cũng các định hướng, kiến nghị của Đoàn giám sát liên quan đến các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.
BT
(TBTCO) - Tán thành với các định hướng, kiến nghị của Đoàn giám sát liên quan đến các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách (TCNNS), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng nhất trí việc sắp xếp, xử lý các quỹ phải có lộ trình, kế hoạch.
UBTVQH
(TBTCO) - Ngày 13/8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ tiến hành giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018".
quỹ ngoài ngân sách
(TBTCO) - Theo ông Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, cần phải quản lý quỹ tài chính ngoài ngân sách như ngân sách nhà nước (NSNN) và phải chịu sự giám sát của của cơ quan dân cử là Quốc hội.
TV
(TBTCO) - Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lập, quản lý, sử dụng các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2009 - 2018 là một trong sáu đề xuất của Tổng Thư ký Quốc hội về lựa chọn chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2019.
bộ tài chính
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát, báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước đảm bảo thời gian theo quy định.