Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quyết định 1078/QĐ-BTC
hỗ trợ gạo
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1078/QĐ-BTC, yêu cầu Tổng cục Dự trữ Quốc gia xuất cấp 14,181 triệu tấn gạo hỗ trợ học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn năm học 2015 – 2016.