Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quyết định 142/2009/QĐ-TTg
lua BC15
(TBTCO) - Bộ Tài chính quyết định tạm ứng số tiền trên từ ngân ách trung ương cho tỉnh Tuyên Quang (tương ứng 70% phần kinh phí dự kiến hỗ trợ) để tỉnh có nguồn hỗ trợ giống lúa BC15 bị trổ lép và hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đối với diện tích lúa BC15 bị trổ lép.
san xuat he thu
(TBTCO) - Số tiền trên được Bộ Tài chính xác định từ ngân sách trung ương hỗ trợ cho ngân sách tỉnh Đắk Lắk để mua giống cây trồng, khôi phục sản xuất vụ Hè- Thu năm 2012 và vụ Đông- Xuân năm 2012- 2013.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa quyết định bổ sung có mục tiêu năm 2013 số tiền nói trên, hỗ trợ phòng, chống bệnh chổi rồng hại nhãn năm 2012 tại tỉnh Vĩnh Long.
(TBTCO) - Đó là số tiền Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh Sóc Trăng để khôi phục sản xuất diện tích tôm nuôi năm 2012 bị thiệt hại do dịch bệnh.