Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quyết định 2779/QĐ-BKHCN
nhập khẩu máy móc cũ đã qua sử dụng
(TBTCO) - Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 2779/QĐ-BKHCN về việc ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.