Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quyết tâm thu NS
(TBTCO) - 896,4 tỷ đồng là tổng thu thuế nội địa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tính đến đầu tháng 8. Con số này theo tính toán của Cục Thuế Hòa Binh, bằng 53% dự toán và tăng 20% so với cùng kỳ năm 2012.