Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sử dung tài sản công
tài sản công
(TBTCO) - Một số địa phương hiện đang tiếp tục ban hành định mức sử dụng tài sản công. Trong đó, UBND tỉnh Bắc Giang quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức. Đà Nẵng quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh.
xe công
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. Theo đó, mức phạt có thể lên tới 100 triệu đồng nếu sử dụng tài sản công sai quy định.
họp báo
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã có nhiều thông tin chia sẻ về việc xử lý khoảng trống pháp lý trong việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), tại cuộc họp báo vừa được tổ chức.
nhà đất
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. Theo đó, mức phạt có thể lên tới 100 triệu đồng nếu sử dụng tài sản công sai quy định.
tài sản công
(TBTCO) - Việc xác định tài sản có giá trị lớn để xác định thẩm quyền phê duyệt Đề án “Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương vào mục đích cho thuê” do UBND cấp tỉnh quyết định.
diện tích chuyên dùng
(TBTCO) - UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh.
tài sản công
(TBTCO) - Trả lời ý kiến Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, việc ban hành tiêu chuẩn, định mức của các đơn vị trực thuộc, thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải.
Ảnh minh họa
(TBTCVN) - Hiện đã hết thời hạn các bộ, ngành, địa phương phải ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của mình, tuy nhiên vẫn có đơn vị chưa ban hành.
TP. Hà Nội thực hiện mua sắm tập trung
(TBTCVN) - Đến thời điểm hiện nay, việc tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng từ mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung không còn là chuyện lạ.