Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tân đại sứ Nga tại Việt Nam
dsu nga
(TBTCO) - Đây là khẳng định của tân Đại sứ Nga tại Việt Nam - ông Vnukov Konstantin Vasilievich tại buổi họp báo đầu tiên nhân dịp bắt đầu thực hiện sứ mệnh của mình tại Hà Nội, ngày 13/3.