Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tăng điểm 10 phiên liên tục
ppe
(TBTCO) - Theo Công bố của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), cổ phiếu của Cty CP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (mã ck PPE) đã tăng 10 phiên liên tiếp từ ngày 6/11/2014 đến ngày 19/11/2014 nên HNX yêu cầu công ty này báo cáo giải trình.