Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thay thế cây xanh đô thị
chặt hạ cây xanh, kiểm điểm cán bộ
(TBTCO) - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội tiến hành kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm Phó Giám đốc phụ trách trực tiếp; Tạm đình chỉ công tác Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, cán bộ công chức liên quan trực tiếp...
chặt hạ cây
(TBTCO) - Sau bức thư ngỏ của ông Trần Đăng Tuấn, chiều ngày 18/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - đơn vị phụ trách trực tiếp việc chặt hạ cây xanh phải rà soát lại việc thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố.