Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thép vạn lợi
nhà máy thép vạn lợi
(TBTCO) - Thời kỳ khủng hoảng vừa qua đã có không ít DN "chết" do đầu tư dàn trải, nhất là DNNVV. Khi trình độ quản trị kém, khả năng dự báo sự thay đổi cũng như sự phát triển của thị trường yếu, dòng vốn không ổn định, không xác định được lợi thế... thì đầu tư dàn trải chính là "đường tử" của DN.