Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thiết bị đắt tiền
Hạn chế mua sắm xe ô tô công và các thiết bị đắt tiền
(TBTCO) - Ngay từ những ngày đầu của năm, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch hành động để thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ. Theo đó, kế hoạch đã đặt ra một loạt các nhiệm vụ cụ thể.
xe cong
(TBTCO) - Thủ tướng yêu cầu hạn chế mua sắm xe ô tô và trang thiết bị đắt tiền; việc mua sắm mới xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ được thực hiện khi đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định.