Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thiếu điều kiện
rửa tay
(TBTCO) - Liên Hợp quốc ngày 13/8 cho biết khoảng 43% trường học trên toàn thế giới bước vào đại dịch COVID-19 trong tình trạng thiếu các điều kiện rửa tay bằng nước và xà phòng cơ bản.
tru so bo tai nguyen moi truong
(TBTCO) - Liên quan đến thông tin 100 cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi thiếu điều kiện, tiêu chuẩn hoặc chưa đúng trình tự bổ nhiệm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có phản hồi làm rõ về vấn đề này.