Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh
chi cục thuế thuận thành bắc ninh
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, lũy kế đến tháng 4/2019, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn nộp ngân sách đạt 855 tỷ đồng, bằng 33% dự toán năm, tăng 19% (so với cùng kỳ thực hiện).