Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Quảng Ngãi
(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa đưa ra phương án xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, nhà công sản thuộc tỉnh quản lý.
cục thuế sóc trăng
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có quyết định về việc điều chuyển nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Cục Thuế Sóc Trăng theo Quyết định số 09/2007/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ.
sắp xếp nhà, đất, địa bàn Hà Nội
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có ý kiến về việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn Hà Nội, cụ thể là cơ sở nhà, đất tại ngách 2, ngõ 200, phường Bồ Đề, quận Long Biên của Tổng công ty Hàng không Việt Nam- Vietnam Airline.
VNPT
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Kạn, Lào Cai và Kiên Giang theo Quyết định số 09/2007/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Cục Thuế thành phố Cần Thơ
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ra quyết định về việc điều chuyển nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Cục Thuế thành phố Cần Thơ, theo Quyết định số 09/2007/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Chi cục thuế Mường Ảng
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa phê duyệt phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất của Cục Thuế tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 09/2007/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ.
KBNN Tuyên Quang
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa phê duyệt phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất thuộc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Tuyên Quang theo Quyết định số 09/2007/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.
Sắp xếp nhà, đất
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang định hướng hoàn thiện việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước và cơ chế tài chính hỗ trợ di dời, nhằm khắc phục những hạn chế đã bộc lộ trong quá trình triển khai thực hiện.
sắp xếp nhà đất
(TBTCO) - Báo cáo của Cục Quản lý công sản (QLCS) Bộ Tài chính cho biết, tổng số tiền thu được từ bán tài sản (TS) trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các địa phương đạt trên 35.000 tỷ đồng.