Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa TOD
viet nhat
(TBTCO) - Đó là mục tiêu của Hội thảo Việt - Nhật về mô hình phát triển đô thị tại các đầu mối trung chuyển giao thông (TOD) do Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đồng tổ chức ngày 5/3, tại Hà Nội.