Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Trần Đình Quý
(TBTCO) - "Hai mươi năm nay, TBTCVN luôn là người bạn đồng hành với tôi trong suốt quá trình công tác tại Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh. Từ năm 2007, tôi lại gắn bó hơn vì tôi được làm Đại diện của TBTCVN tại các tỉnh miền Trung..." (Trần Đình Qúy)