Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trò chơi có thưởng
vietlott
(TBTCVN) - Ngày 5/12/2017, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đánh dấu 6 năm ra đời và phát triển.
(TBTCO) - Sự ra đời của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam – Vietlott, được Chính phủ, Bộ Tài chính kỳ vọng đưa lĩnh vực trò chơi giải trí có thưởng của Việt Nam phát triển lành mạnh, minh bạch và đem lại nguồn thu cho NSNN.
(TBTCO) - Đây là điều kiện tiên quyết được Bộ Tài chính nêu lên tại buổi tiếp của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng với ông Karl Stoss - Tổng giám đốc Tập đoàn Xổ số của Áo (Casino Austria AG & Austrian Lotteries) vào ngày 22/8/201, tại trụ sở Bộ Tài chính.