Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trùng chứng minh thư nhân dân
thuế thu nhập cá nhân
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản 1333/TCT-TNCN tháo gỡ vướng mắc cho các cục thuế địa phương khi thực hiện cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.