Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trường Cao đẳng Nghề cơ điện Hà Nội
trường nghề
(TBTCO) - Theo kế hoạch đến năm 2021, tất cả các trường nghề đều thực hiện tự chủ. Để chuẩn bị cho việc này, từ cách đây vài năm, Trường Cao đẳng nghề cơ điện Hà Nội đã thực hiện hoạch định tài chính, tính toán thu chi, quản trị rủi ro,... sẵn sàng thực hiện tự chủ.