Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn vay ưu đãi
giải ngân vốn vay ưu đãi nước ngoài
(TBTCO) - Trong 10 tháng đầu năm 2019, Chính phủ đã giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1,654 tỷ USD, tương đương khoảng 38.283 tỷ đồng.
Kiểm soát ghi thu ghi chi dự án ODA và vốn vay ưu đãi
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước vừa có văn bản đề nghị Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố triển khai một số nội dung trong công tác kiểm soát chi, ghi thu ghi chi các dự án ODA và vốn vay ưu đãi.
hoi
(TBTCVN) - Ngày 13/9/2019, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với nội dung tiếp tục các giải pháp thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị.
giải ngân vốn oda và vốn vay ưu đãi
(TBTCO) - Tình hình giải ngân vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trong một số năm gần đây và năm 2019 là rất chậm. Đến 31/8/2019 mới giải ngân được 6.480 tỷ đồng, chỉ đạt 10,7% kế hoạch vốn do Quốc hội giao (60.000 tỷ đồng).
Phải cùng chung tay để thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi
(TBTCO) - Ngày 26/6, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2019.
dự án
(TBTCO) - Đề xuất những hành động chung giữa Chính phủ và nhóm các nhà tài trợ là 6 ngân hàng phát triển nhằm thúc đẩy giải ngân vốn ODA, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan chủ quản dự án làm việc với nhà tài trợ để rà soát, hủy các khoản vốn không sử dụng.
giải ngân vốn oda, vốn vay ưu đãi
(TBTCO) - Lũy kế giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài 6 tháng đầu năm 2019 so với chỉ tiêu Quốc hội giao mới đạt trên 3,42%, so với kế hoạch vốn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao mới được 7,16%. Việc giải ngân chậm như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của đất nước.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng
(TBTCO) - Giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi hiện đang rất chậm. Góp ý về giải pháp, theo đại diện một số bộ, ngành, địa phương và nhà tài trợ cần gắn trách nhiệm người đứng đầu; đơn giản hóa các thủ tục phê duyệt; tăng phân cấp và cần một chỉ thị của Thủ tướng để “thúc” giải ngân nguồn vốn.
bộ trưởng
(TBTCO) - Dự và phát biểu tại Hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019, sáng 26/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, việc thúc đẩy tiến độ giải ngân không thể thực hiện được nếu không có sự chung tay của các chủ dự án, bộ, ngành, nhà tài trợ.