Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xe ô tô công
xe công
(TBTCO) - Dự thảo thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô đã xác định rõ định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cục, vụ và tổ chức tương đương thuộc cơ quan bộ và cấp tổng cục.
xe công
(TBTCO) - Theo dự thảo thông tư của Bộ Tài chính, hình thức khoán gọn xe ô tô công chỉ áp dụng trong trường hợp đi công tác thường xuyên trong tháng và xác định mức chi như sau Mức khoán bằng số km đi công tác bình quân hàng tháng nhân (x) với đơn giá khoán.
Hạn chế mua sắm xe ô tô công và các thiết bị đắt tiền
(TBTCO) - Ngay từ những ngày đầu của năm, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch hành động để thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ. Theo đó, kế hoạch đã đặt ra một loạt các nhiệm vụ cụ thể.
Việc hạn chế mua sắm ô tô công và các thiết bị đắt tiền sẽ góp phần tiết kiệm ngân sách
(TBTCVN) - Ngay từ những ngày đầu của năm, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch hành động để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ.
xe cong
(TBTCVN) - Chính phủ dự kiến sẽ mở rộng mô hình khoán xe ô tô công và quy định phương thức khoán linh hoạt, thuận tiện; giao quyền cho các bộ, ngành, địa phương xem xét, quyết định, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế.
xe công
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn việc mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018.
xe công
(TBTCO) - Gần đây, Bộ Y tế đã có công văn gửi về Bộ Tài chính xin ý kiến mua xe ô tô phục vụ hoạt động của dự án liên quan đến ngăn chặn và loại trừ sốt rét. Bộ Tài chính đã thống nhất về nguyên tắc trang bị 5 xe ô tô cho dự án này.
xe công
(TBTCO) - Trả lời Bộ Y tế về việc bộ này muốn mua xe ô tô phục vụ dự án, Bộ Tài chính cho biết, trường hợp thực sự cần thiết và cấp bách, đề nghị Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
xe công
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời Bộ Giao thông vận tải về xử lý tài sản là xe ô tô của Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu.