Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xe ô tô công
xe cứu thương
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, trong khi Bộ Y tế chưa hướng dẫn về tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, thì địa phương trong quá trình thực hiện phải xin ý kiến Bộ Y tế; đồng thời, rà soát, xây dựng định mức xe của cơ quan thuộc quyền quản lý.
xe công
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, để mua xe phục vụ dự án viện trợ không hoàn lại, cần rà soát để bố trí xe, nếu không có xe để giao, thì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc mua xe ô tô.
xe công
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hướng dẫn về việc điều chuyển xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác của cơ quan này.
xe công
(TBTCO) - Dự thảo thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô đã xác định rõ định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cục, vụ và tổ chức tương đương thuộc cơ quan bộ và cấp tổng cục.
xe công
(TBTCO) - Theo dự thảo thông tư của Bộ Tài chính, hình thức khoán gọn xe ô tô công chỉ áp dụng trong trường hợp đi công tác thường xuyên trong tháng và xác định mức chi như sau Mức khoán bằng số km đi công tác bình quân hàng tháng nhân (x) với đơn giá khoán.
Hạn chế mua sắm xe ô tô công và các thiết bị đắt tiền
(TBTCO) - Ngay từ những ngày đầu của năm, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch hành động để thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ. Theo đó, kế hoạch đã đặt ra một loạt các nhiệm vụ cụ thể.
Việc hạn chế mua sắm ô tô công và các thiết bị đắt tiền sẽ góp phần tiết kiệm ngân sách
(TBTCVN) - Ngay từ những ngày đầu của năm, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch hành động để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ.
xe cong
(TBTCVN) - Chính phủ dự kiến sẽ mở rộng mô hình khoán xe ô tô công và quy định phương thức khoán linh hoạt, thuận tiện; giao quyền cho các bộ, ngành, địa phương xem xét, quyết định, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế.
xe công
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn việc mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018.