Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xuất 5000 tấn gạo hỗ trợ cuba
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc
(TBTCO) - Lô gạo cuối cùng gồm 30 container (750 tấn gạo) trong tổng số 5.000 tấn gạo là quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba đã được tập kết tại cảng Hải Phòng trước khi đưa xuống tàu. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí đã cùng chứng kiến sự kiện này.