Trong công văn gửi UBND tỉnh Sóc Trăng, Bộ Tài chính nêu rõ: trước đó, Bộ đã tạm ứng từ NSTW cho tỉnh 3,9 tỷ đồng để thực hiện phòng, chống bệnh này.

Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh Sóc Trăng đầu tháng 9/2013, Bộ Tài chính xác định kinh phí NSNN hỗ trợ cho tỉnh 18,314 triệu đồng phòng, chống bệnh chổi rồng hạt nhãn, bằng với số địa phương đề nghị.

Tuy nhiên, theo quy định tại Quyết định 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh tỉnh Sóc Trăng được NSTW hỗ trợ 70% kinh phí là 12,820 tỷ đồng.

Đến nay, Bộ Tài chính cấp bổ sung cho tỉnh số tiền này, đồng thời thu thu hồi số kinh phí 3,9 tỷ đồng NSTW đã tạm ứng cho ngân sách tỉnh.

Bộ Tài chính đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với KBNN chuyển số dư tạm ứng 3,9 tỷ đồng thành thực thu NSĐP và thực hiện rút tiếp dự toán số tiền 8.920 triệu đồng tại KBNN theo quy định.

H.TR