Tại hội nghị PGS. TS Đặng Văn Thanh-Chủ tịch VAA đã điểm lại những dấu son trong quá trình đổi mới và định hướng phát triển hệ thống kế toán Việt Nam trong 20 năm qua, gắn với sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ và vai trò tổ chức thực thi của Bộ Tài chính.

Cách đây 20 năm, trong quá trình đổi mới đất nước cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã phát lệnh vận hành thí điểm hệ thống kế toán mới, hệ thống kế toán cải cách (1/1/1995), để rồi sau 1 năm thử nghiệm bằng quyết định 1141 QĐ/TC của Bộ Tài chính hệ thống kế toán doanh nghiệp được ban hành và chính thức áp dụng thống nhất trên toàn quốc kể từ 1/1/1996. Đây là dấu ấn mở ra trang sử mới cho sự phát triển hoạt động kế toán, kiểm toán Việt Nam.

Với vai trò “đầu tàu” được Chính phủ giao phó, Bộ Tài chính đã đưa hoạt động kế toán, kiểm toán tại Việt Nam, đủ sức đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế của đất nước hôm nay.

Phát biểu tại hội nghị này, PGS.TS Đặng Thái Hùng-Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Bộ Tài chính đã nói: Từ năm 1995 đến năm nay, Bộ Tài chính đã mạnh dạn nghiên cứu đổi mới hoạt động kế toán chuyển đổi cơ chế quản lý theo cơ chế thị trường-hội nhập và hình thành hệ thống kiểm toán độc lập tại nước ta.

“Hiện nay, Bộ Tài chính đã và đang thực hiện Chiến lược phát triển kế toán kiểm toán Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được Chính phủ phê duyệt. Theo đó, hoạt động kế toán được định hình phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, từ xây dựng chính sách thể chế cho đến đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường hợp tác quốc tế phát triển thị trường kế toán, kiểm toán hội nhập khu vực và thế giới...", ông Hùng phát biểu./.

Hải Anh