phát triển đất trồng lúa

Theo Nghị định 42 ban hành năm 2012, NSNN hỗ trợ cho người trông lúa hằng năm với mức chi 500.000 đồng/ha/năm cho diện tích chuyên trồng lúa nước và 100.000 đồng/ha/năm cho diện tích đất khác. Ảnh: TL

Đứng đầu bảng danh sách nhận được số tiền nhiều nhất là tỉnh Đồng Tháp nhận được số tiền hơn 113,7 tỷ đồng, trong đó số tiền được nhận trong năm 2012 là 453 tỷ đồng, trong năm 2013 là hơn 113,3 tỷ đồng;

Tiếp theo là các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Hậu Giang nhận được số tiền lần lượt là hơn 67,4 tỷ đồng, hơn 44,8 tỷ đồng và hơn 41,1 tỷ đồng;

Các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hà Nội nhận được số tiền là hơn 38,7 tỷ đồng, hơn 38,5 tỷ đồng, hơn 31,7 tỷ đồng và hơn 26,3 tỷ đồng;

Các tỉnh Gia Lai, Hà Nam, Bắc Ninh và Khánh Hòa nhận được số tiền là hơn 18,6 tỷ đồng, hơn 17 tỷ đồng, hơn 13,4 tỷ đồng và hơn 6 tỷ đồng;

Cuối bảng danh sách là tỉnh Đắk Nông nhận được số tiền hơn 2,9 tỷ đồng./.

Uyên Linh