Sàn thương mại điện tử sẽ phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế như thế nào?

18:55 | 15/02/2022 Print
(TBTCO) - Theo dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP vừa được Bộ Tài chính gửi các bộ, ngành, hiệp hội liên quan để tham khảo ý kiến. Nghị định quy định cụ thể nội dung thông tin mà chủ sàn thương mại điện tử phải cung cấp, hình thức và tần suất cung cấp thông tin cho cơ quan thuế. Ngoài ra, dự thảo cũng sửa quy định tạm nộp 75% thuế thu nhập doanh nghiệp cả năm theo quyết toán thuế.
Sàn giao dịch thương mại điện tử nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải đăng ký với Bộ Công thương Thương mại điện tử xuyên biên giới - Việt Nam không thể "đứng ngoài cuộc"

Quy định cụ thể nội dung, hình thức và tần suất cung cấp thông tin

Theo dự thảo nghị định, chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) có trách nhiệm trong việc kê khai, nộp thuế và cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý thuế.

Về trách nhiệm khai thuế, nộp thuế, tại tờ trình Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết, tại Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về TMĐT đã đưa ra các hình thức hoạt động của sàn giao dịch TMĐT.

Cụ thể, có 4 hình thức hoạt động của sàn TMĐT là: website cho phép người tham gia được mở các gian hàng để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ; website cho phép người tham gia được mở tài khoản để thực hiện quá trình giao kết hợp đồng với khách hàng; website có chuyên mục mua bán, trên đó cho phép người tham gia đăng tin mua bán hàng hóa và dịch vụ; mạng xã hội có một trong các hình thức hoạt động trên và người tham gia trực tiếp, hoặc gián tiếp trả phí cho việc thực hiện các hoạt động đó.

Trên các website của từng hình thức sàn giao dịch TMĐT nêu trên có thể có, hoặc không có “chức năng đặt hàng trực tuyến”.

Sẽ sửa quy định phải tạm nộp 75% thuế TNDN để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Ảnh: NM.
Sẽ sửa quy định phải tạm nộp 75% thuế TNDN để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Ảnh: NM.

Nghị định số 85/2021/NĐ-CP cũng đã bổ sung quy định nhằm tăng cường trách nhiệm của chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT, trong đó có quy định chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT có trách nhiệm thông báo nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam của người bán nước ngoài khi tham gia sàn giao dịch TMĐT.

Bộ Tài chính cũng cho biết, việc khai thuế thay, nộp thuế thay đã được quy định khá đầy đủ tại khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, tuy nhiên, chưa có quy định về trách nhiệm của chủ sàn giao dịch TMĐT như quy định tại Nghị định số 85/2021/NĐ-CP. Vì vậy, cần thiết phải bổ sung tại nghị định về quản lý thuế để phù hợp và đồng nhất với Nghị định số 85/2021/NĐ-CP về TMĐT.

Về trách nhiệm cung cấp thông tin, Bộ Tài chính cho biết, mặc dù tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP đã quy định trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, đối với các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ TMĐT là chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT thì vẫn chưa có quy định rõ về nội dung thông tin phải cung cấp, hình thức và tần suất cung cấp thông tin.

Bộ Tài chính cho rằng, các thông tin do chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT cung cấp là quan trọng và cần thiết cho công tác quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ thông qua sàn giao dịch TMĐT. Vì vậy, để triển khai việc yêu cầu chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý, thì cần thiết bổ sung tại nghị định của Chính phủ quy định về nội dung thông tin phải cung cấp, hình thức và tần suất cung cấp thông tin để có sở pháp lý thực hiện thống nhất.

Sửa quy định tạm nộp 75% thuế thu nhập doanh nghiệp

Liên quan đến quy định tạm nộp 75% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP hiện đang quy định doanh nghiệp phải thực hiện tạm nộp thuế TNDN của 3 quý đầu năm tính thuế không thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp cả năm theo quyết toán thuế TNDN năm. Nếu tổng số đã tạm nộp của 3 quý đầu năm thấp hơn 75% số thuế phải nộp của cả năm, thì doanh nghiệp bị tính tiền chậm nộp tính trên số thuế thấp hơn 75%.

Để thực hiện quy định trên, đến thời hạn tạm nộp thuế TNDN của quý III, doanh nghiệp cần ước tính số thuế TNDN phải nộp của cả năm làm cơ sở để xác định số thuế tạm nộp của 3 quý đầu năm (thời hạn này là ngày 30/10 hằng năm đối với doanh nghiệp có năm tài chính trùng với năm dương lịch).

Qua triển khai áp dụng cho thấy, việc yêu cầu doanh nghiệp ước số thuế phải nộp cả năm, trong khi còn 2 tháng mới kết thúc năm là chưa hợp lý về mặt thời điểm, nên chưa thực sự tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi quy định tạm nộp thuế TNDN quý tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP; đồng thời, điều chỉnh tương ứng quy định tại điểm c và điểm g khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP về tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tạm nộp thuế TNDN quý của hãng vận tải nước ngoài.

Ngoài ra, tại điểm c khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định, trường hợp công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn góp của công ty mẹ vi phạm thời hạn chia cổ tức, lợi nhuận thì công ty mẹ báo cáo Bộ Tài chính và cơ quan chủ quản của công ty mẹ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Về thời hạn chia cổ tức, lợi nhuận đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp là: Đối với công ty cổ phần, cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp đại hội đồng cổ đông thường niên. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trả sau khi chia lợi nhuận. Vì vậy, dự thảo nghị định cũng quy định doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp./.

Nhật Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam