Phục Hưng Holdings (PHC): Lãi tăng nhưng dòng tiền kinh doanh âm

13:11 | 28/03/2022 Print
(TBTCO) - Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã cổ phiếu PHC, sàn HOSE) tuy có lợi nhuận năm 2021 tăng, nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh giai đoạn này âm. Công ty cũng đã có động thái tăng giá trị tài sản cố định và bất động sản đầu tư.

Tại báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán, PHC ghi nhận lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là hơn 46 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất là gần 55 tỷ đồng.

Phục Hưng Holdings (PHC): Lãi tăng nhưng dòng tiền kinh doanh âm
Phục Hưng Holdings (PHC): Lãi tăng nhưng dòng tiền kinh doanh âm. Ảnh:T.L
Dòng tiền âm, phải thu khó đòi tăng, TNT vẫn tham vọng nhân đôi lợi nhuận Câu chuyện tăng vốn nóng của DRH Holdings và áp lực của “người cầm tiền” Dòng tiền âm và tồn kho tăng cao, SMC đặt mục tiêu năm 2022 khiêm tốn

Theo nội dung giải trình biến động lợi nhuận trên báo cáo tài chính sau kiểm toán, doanh thu năm 2021 ghi nhận gần 972 tỷ đồng, bằng 72% so với năm trước. Tuy nhiên, doanh thu tài chính năm 2021 tăng mạnh, cụ thể ghi nhận 61,9 tỷ đồng và đạt 214% so với năm 2020.

Đồng thời, chi phí tài chính và chi phí quản lý giảm đáng kể, lần lượt bằng 64% và 65% chi phí năm trước.

Ngoài ra, với báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận hợp nhất tăng chủ yếu nhờ kết quả kinh doanh tăng từ công ty mẹ.

Theo dõi các diễn biến tài chính khác của PHC, công ty tuy có tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2021, nhưng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong năm nay bị âm hơn 66,5 tỷ đồng. Diễn biến dòng tiền kinh doanh trái ngược so với dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 288 tỷ đồng trong năm 2020.

Dòng tiền kinh doanh âm trong năm 2021 chủ yếu do công ty bị thâm hụt dòng tiền cho các khoản phải thu và hàng tồn kho.

Trong năm 2021, hàng tồn kho của Phục Hưng Holdings đã tăng từ 468 tỷ đồng thời điểm đầu năm lên 606 tỷ đồng thời điểm cuối năm.

Ngoài ra, tài sản dài hạn cũng có diễn biến tăng mạnh trong năm 2021. Trong đó, tài sản cố định tăng từ mức chỉ hơn 50 tỷ đồng đầu năm lên hơn 345 tỷ đồng cuối năm. Bất động sản đầu tư tăng từ mức 11 tỷ đồng đầu năm lên hơn 73,5 tỷ đồng vào cuối năm./.

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam