Đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải thuộc diện được giảm thuế giá trị gia tăng

07:58 | 04/04/2022 Print
(TBTCO) - Trường hợp công ty cung cấp dịch vụ vận tải theo quy định của pháp luật thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm mức thuế GTGT tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ thì thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT kể từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Hỏi: Công ty tôi có mã ngành kinh doanh là 5229, hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa. Tôi tham khảo hướng dẫn của một số cục thuế thì công ty mã ngành 5229 không thuộc mã Phụ lục I Nghị định số 92/2021/NĐ-CP đề cập nên phải giữ nguyên mức thuế giá trị gia tăng (GTGT) 10% với đối tượng là dịch vụ vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, theo tôi hiểu, Phụ lục I Nghị định số 92/2021/NĐ-CP chỉ đề cập đến danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế chứ không phải là ngành nghề kinh doanh. Do đó, doanh nghiệp nào kinh doanh các đối tượng trong danh mục hàng hóa dịch vụ thì sẽ được hưởng mức giảm thuế GTGT này. Mong cơ quan chức năng hướng dẫn để công ty thực hiện đúng quy định.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trả lời: Căn cứ Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Tại Điều 3 quy định giảm thuế GTGT như sau: Giảm thuế GTGT kể từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với hàng hóa, dịch vụ, bao gồm: Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

Mức giảm thuế GTGT: Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều này.

Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều này…

Trường hợp công ty của độc giả cung cấp dịch vụ vận tải theo quy định của pháp luật thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm mức thuế GTGT tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ thì thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT kể từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Nguồn: Bộ Tài chính

© Thời báo Tài chính Việt Nam