Ra mắt gói hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó với Coivd-19

16:09 | 28/04/2022 Print
(TBTCO) - Trong năm 2022, 30 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ và các nhóm yếu thế làm chủ tại Việt Nam, tạo tác động xã hội sẽ được hỗ trợ vốn hạt giống 100 triệu đồng và huấn luyện chuyên biệt trong 6 tháng để xây dựng và thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới.

Ngày 28/4, tại Hà Nội, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố “Gói hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó với Covid-19", nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực và hoàn thiện mô hình kinh doanh để đối phó với những bất trắc sau đại dịch.

Ra mắt gói hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó với Coivd-19
Họp báo ra mắt gói hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó với Coivd-19

Gói hỗ trợ này dành cho các doanh nghiệp tạo tác động xã hội, trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam ứng phó với Covid-19 (ISEE-COVID). Mục tiêu là hỗ trợ các doanh nghiệp tạo tác động xã hội, xác định những thách thức chính tạo ra bởi Covid-19; thiết kế và chuyển đổi mô hình kinh doanh, hoặc phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới để thích ứng với tình hình Covid-19; hỗ trợ vốn hạt giống cho các doanh nghiệp để xây dựng và thử nghiệm các mô hình kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ mới.

Theo Trưởng đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesen, công tác triển khai tiêm phòng nhanh chóng và hiệu quả của Việt Nam góp phần đưa đất nước trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, bà bày tỏ lo ngại về các tác động tiêu cực của Covid-19 đối với các doanh nghiệp.

Các nghiên cứu đánh giá cơ bản cho thấy, gần 47% doanh nghiệp tạo tác động xã hội được phỏng vấn bị giảm doanh thu do tác động của Covid-19. Doanh nghiệp có tỷ lệ giảm doanh thu cao nhất thuộc về nhóm sử dụng lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số và hợp tác xã.

“Chúng tôi hy vọng rằng, gói hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó với Covid-19 sẽ kịp thời cung cấp những hỗ trợ kỹ thuật và nguồn tài chính cần thiết để các SIB hiện thực hóa các ý tưởng đổi mới, nhằm giải quyết các thách thức trong kinh doanh và mang lại lợi ích cho các nhóm dễ bị tổn thương” - bà Wiesen chia sẻ.

Trong năm 2022, chương trình sẽ hỗ trợ 30 doanh nghiệp tạo tác động xã hội thuộc lĩnh vực nông nghiệp và du lịch, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ và các nhóm yếu thế làm chủ. Mỗi doanh nghiệp sẽ được huấn luyện chuyên biệt trong 6 tháng và vốn hạt giống 100 triệu đồng.

Theo ông Lê Mạnh Hùng - Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, gói hỗ trợ này sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp tháo gỡ những nút thắt, khó khăn thông qua những hành động cụ thể. Các chuyên gia, các tổ chức trung gian sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để giải quyết những vấn đề cụ thể trong quản lý, kinh doanh, phát triển sản phẩm trong vòng 6 tháng.

Đặc biệt, “vốn mồi” 100 triệu đồng cho mỗi doanh nghiệp xây dựng và thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới là nguồn lực rất quý giá cho doanh nghiệp sẽ phần nào khắc phục được khó khăn trong tiếp cận các nguồn tài chính.

Các doanh nghiệp xã hội, các công ty khởi nghiệp tạo tác động xã hội, hợp tác xã và các doanh nghiệp vừa và nhỏ hợp tác, hoặc làm việc cho các nhóm dễ bị tổn thương trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch đều có thể đăng ký tham dự.

Chương trình không có giới hạn về sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, hoặc vị trí địa lý, miễn là các doanh nghiệp hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương và các mô hình kinh doanh được đề xuất, các sản phẩm, dịch vụ mới đủ sáng tạo, bền vững, có khả năng mở rộng và phù hợp để thích ứng với những thách thức của Covid-19.

Chương trình sẽ nhận đăng ký trực tuyến đến hết ngày 19/5. Các doanh nghiệp được lựa chọn sẽ được hỗ trợ từ tháng 6 tới tháng 12/2022.

Hà My

© Thời báo Tài chính Việt Nam