Đồng Nai: Thu nội địa 4 tháng đạt 45% dự toán

08:12 | 08/05/2022 Print
(TBTCO) - Theo Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, tổng thu nội địa trên toàn địa bàn trong 4 tháng đầu năm 2022 thực hiện được 17.287 tỷ đồng, đạt 45% dự toán pháp lệnh và giảm 24% so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể hơn về các khoản thu nội địa, báo cáo của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cho biết, thu từ khối các doanh nghiệp nhà nước trung ương được 653,6 tỷ đồng; khối các doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 772,6 tỷ đồng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 6.302 tỷ đồng và thu từ khối kinh tế tư nhân đạt 2.953,2 tỷ đồng. Một số khoản thu đạt mức cao như thuế thu nhập cá nhân đạt 2.922,7 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất đạt 1.753,5 tỷ đồng.

Giao dich tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh Đỗ Doãn
Giao dich tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh Đỗ Doãn

Chia sẻ về công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 5/2022, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cho hay, căn cứ nhiệm vụ được giao, tình hình thu ngân sách tháng 4/2022 và tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị ước thực hiện thu NSNN trong tháng 5/2022 đạt 2.300 tỷ đồng.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cũng chia sẻ một số giải pháp cụ thể triển khai trong tháng, trong đó đáng chú ý là tăng cường giám sát và theo dõi các hành vi, thủ đoạn gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng; tuyên truyền các chính sách thuế mới, các thủ tục hành chính thuế, công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng công nghệ số, hoạt động kinh doanh bất động sản; hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận ứng dụng eTax mobie…

Ngoài ra cục thuế cũng phối hợp với các sở, ban, ngành quyết liệt triển khai thực hiện hóa đơn điện tử như: Lập văn bản gửi các doanh nghiệp trên địa bàn hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử; thực hiện các công việc được phân công tại Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử, kịp thời hỗ trợ người nộp thuế các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đồng thời tiến hành rà soát, đôn đốc người nộp thuế nộp kịp thời số thuế phải nộp vào NSNN; phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh triển khai các biện pháp chống thất thu thuế trong lĩnh vực bất động sản, chống chuyển giá, hoàn thuế; tăng cường, chủ động khai thác kịp thời nguồn thu vãng lai vào NSNN.../.

Đỗ Doãn

© Thời báo Tài chính Việt Nam