PAPI 2021: Trách nhiệm giải trình với người dân giảm mạnh ​

09:39 | 12/05/2022 Print
(TBTCO) - Điểm chỉ số “Trách nhiệm giải trình với người dân” giảm mạnh so với hai năm 2019 và 2020. Đáng lưu ý, trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, TP. Hồ Chí Minh thuộc về nhóm đạt điểm thấp nhất (40,68 điểm).

PAPI 2021: Trách nhiệm giải trình với người dân giảm mạnh ​

PAPI 2021: Trách nhiệm giải trình với người dân giảm mạnh ​ ảnh 1

Sggp.org.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam