Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Lào

10:59 | 16/05/2022 Print
(TBTCO) - Trong những năm gần đây, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Lào có sự tăng trưởng ổn định, cán cân xuất khẩu và nhập khẩu tương đối cân bằng. Năm 2020, do tác động của đại dịch COVID-19, ảnh hưởng của thiên tai và lũ lụt nên hoạt động thương mại giữa hai nước gặp một số trở ngại, khó khăn. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại song phương đã tăng trưởng mạnh mẽ trở lại trong năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022.

.

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam