Đã có 95% số tổ chức tín dụng triển khai chiến lược chuyển đổi số

11:06 | 16/05/2022 Print
(TBTCO) - Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đến nay đã có tới 95% các tổ chức tín dụng Việt Nam đã và đang xây dựng, triển khai chiến lược chuyển đổi số, các giải pháp kỹ thuật, công nghệ mới.

Các ứng dụng công nghệ được các tổ chức tín dụng sử dụng gồm có công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (ML), dữ liệu lớn (Big Data)… sử dụng vào các dịch vụ ngân hàng cốt lõi (thanh toán, tín dụng, tiết kiệm).

Đã có 95% số tổ chức tín dụng triển khai chiến lược chuyển đổi số
Đã có 95% số tổ chức tín dụng triển khai chiến lược chuyển đổi số. T.L
Đẩy mạnh phát triển các tổ chức xếp hạng tín nhiệm Hóa đơn điện tử là cơ hội thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số hải quan tại các địa phương

Thanh toán trên thiết bị di động tăng trưởng mạnh hàng năm với 90% về số lượng và 50% về giá trị, nhiều ngân hàng có trên 90% giao dịch trên kênh số. Ngân hàng Việt Nam được đánh giá có mức độ ứng dụng ngân hàng số với tốc độ nhanh nhất trong khu vực.

VNBA cho biết các ngân hàng tiếp cận và nắm bắt kịp thời quá trình chuyển đổi số đã tạo ra nhiều cơ hội, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều thách thức về khuôn khổ pháp lý như những vướng mắc trong Luật Giao dịch điện tử, chứng thực chữ ký điện tử, chữ ký số, hợp đồng điện tử trong giao dịch ngân hàng….

Bên cạnh đó, những hạn chế về cơ sở hạ tầng, liên quan đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng số đồng bộ, tập trung, chuẩn kỹ thuật kết nối, chuẩn dữ liệu, cơ sở dữ liệu dùng chung, hạ tầng an ninh, bảo mật… và sự tham gia của các công ty công nghệ tài chính (Fintech) trong hợp tác ngân hàng, đặt ra các vấn đề như: an ninh an toàn, bảo mật thông tin…

Mới đây, VNBA cũng vừa làm việc với Liên minh Internet châu Á (AIC) về một số vấn đề chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng và những lĩnh vực hợp tác tiềm năng. Theo đó, AIC cũng chia sẻ một số kinh nghiệm và thực tiễn tốt của quốc tế, khu vực châu Á nói riêng về chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng, tư vấn thêm cho chiến lược chuyển đổi số của ngành Ngân hàng Việt Nam nói chung trong tương lai./.

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam