Infographics:

Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh giảm xuống thấp nhất trong hơn 40 năm

13:51 | 19/05/2022 Print
(TBTCO) - Theo số liệu Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 17/5, tỷ lệ thất nghiệp trong quý I/2022 đã giảm xuống 3,7%, mức thấp nhất trong hơn 47 năm, dưới mức trước đại dịch COVID-19. Trong đó số việc làm mới tại Anh đạt mức kỷ lục, gần 1,3 triệu việc làm vào cuối tháng 4/2022.

.

.

© Thời báo Tài chính Việt Nam