Ninh Bình giải ngân vốn đầu tư công đạt 36,2% kế hoạch

15:28 | 19/05/2022 Print
(TBTCO) - Năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Ninh Bình là trên 6.285,8 tỷ đồng, bao gồm cả nguồn vốn do địa phương triển khai ngoài kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Dự kiến đến hết tháng 5/2022, toàn tỉnh Ninh Bình giải ngân được trên 2.276,7 tỷ đồng, đạt 36,2% kế hoạch vốn.

Báo cáo từ UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực phục hồi các ngành kinh tế, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy nhanh tiến độ hoàn tất thủ tục đầu tư, nhất là các dự án khởi công mới được giao kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Ninh Bình giải ngân vốn đầu tư công đạt 36,2% kế hoạch
Công chức Kho bạc Nhà nước Ninh Bình thực hiện kiểm soát các thủ tục thanh toán vốn đầu tư. Ảnh: H.T

Đồng thời, tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai tài nguyên; tích cực chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; khẩn trương nghiệm thu hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng hoàn thành, không để dồn thanh toán vào cuối năm và nợ đọng xây dựng cơ bản.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư các dự án phải thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ giải ngân của các công trình, dự án; khó khăn, vướng mắc của từng công trình dự án dẫn đến nguyên nhân chưa giải ngân hoặc giải ngân kém; tiến độ hoàn tất các thủ tục đầu tư của các dự án khởi công mới.

Đặc biệt, UBND tỉnh Ninh Bình đã thành lập Tổ công tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của các công trình, dự án trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ công tác gồm 13 thành viên, chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình làm tổ trưởng. Nhiệm vụ chính của tổ công tác là giải quyết những công việc liên quan đến tiến độ thực hiện, chất lượng công trình, tiến độ giải ngân các nguồn vốn năm 2022 và các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện giải ngân hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển giao năm 2022. Đồng thời, đề xuất xử lý nghiêm người đứng đầu các đơn vị, chủ đầu tư được giao vốn kế hoạch đầu tư công nhưng giải ngân chậm, không giải ngân hết số vốn đã được giao mà không báo cáo, đề xuất điều chuyển nguồn.

Để đẩy mạnh tiến độ giải ngân từ nay đến cuối năm, tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình./.

An Nhi

© Thời báo Tài chính Việt Nam