Kho bạc Nhà nước Hà Nam: Thí điểm thành công quy trình nghiệp vụ liên thông thanh toán liên ngân hàng tập trung

21:48 | 19/05/2022 Print
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Hà Nam vừa thí điểm thành công quy trình nghiệp vụ liên thông thanh toán liên ngân hàng tập trung. Đây là cơ sở để đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu về cải cách, hiện đại hóa của Kho bạc Nhà nước.

Sau việc thí điểm thành công quy trình liên thông Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) – Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc – Thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT), làm cơ sở cho việc triển khai diện rộng toàn quốc từ tháng 11/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nam tiếp tục được KBNN giao nhiệm vụ kiểm thử và triển khai thí điểm quy trình liên thông DVCTT– Tabmis – Thanh toán liên ngân hàng tập trung (TTLNH).

Kho bạc Nhà nước Hà Nam: Thí điểm thành công quy trình nghiệp vụ liên thông thanh toán liên ngân hàng tập trung
Công chức Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát các chứng từ thanh toán vốn ngân sách. Ảnh minh họa

Phạm vi nghiệp vụ của các chứng từ liên thông theo kênh TTLNH cũng tương tự như phạm vi liên thông của chứng từ đi theo kênh TTSPĐT đang được vận hành toàn quốc hiện nay.

Quy trình liên thông là sự tích hợp, liên thông giữa các quy trình nghiệp vụ với chương trình DVCTT nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về cải cách, hiện đại hóa KBNN, cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng suất, chất lượng lao động của hệ thống KBNN, với mục tiêu tự động hóa tối đa các bước xử lý trên các ứng dụng, thuận tiện cho người sử dụng, các đơn vị giao dịch và KBNN.

Theo đó, đối với các chứng từ chi thường xuyên của đơn vị giao dịch chuyển đến KBNN trên dịch vụ công để đi thanh toán với ngân hàng thương mại, sau khi giao dịch viên nhận và hoàn thiện các thông tin để chuyển chứng từ đi kênh thanh toán liên ngân hàng, kế toán trưởng và lãnh đạo đơn vị kho bạc ký duyệt trên chương trình DVCTT, chứng từ được tự động giao diện sang Tabmis, TTLNH và tự động chuyển sang ngân hàng thương mại mà không cần phải có bất kỳ một xử lý thủ công nào như trước đây.

Theo KBNN, bên cạnh đặc điểm liên thông các chứng từ DVCTT đi thanh toán qua kênh TTLNH, hệ thống có nhiều điểm mới về quy trình, ứng dụng. Đó là việc tích hợp cả 2 kênh TTSPĐT và TTLNH vào một hệ thống ứng dụng tập trung (gọi là ứng dụng thanh toán điện tử- ngân hàng, được KBNN xây dựng, phát triển trên nền tảng ứng dụng TTSPĐT đang vận hành); không còn ứng dụng CITAD (dịch vụ chuyển tiền thông thường) và chương trình giao diện liên ngân hàng trước đây tại KBNN tỉnh.

Để thí điểm thành công, KBNN Hà Nam, cụ thể là KBNN huyện Lý Nhân đã phối hợp chặt chẽ với đội ngũ cán bộ nghiệp vụ, kỹ thuật của KBNN (Cục Kế toán Nhà nước, Cục Công nghệ thông tin) để khắc phục kịp thời lỗi cũng như kiểm tra, đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về quy trình nghiệp vụ, ứng dụng của hệ thống mới, đặc biệt là việc đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền, tài sản trong công tác thanh toán.

Theo báo cáo từ KBNN Hà Nam, đến nay, việc vận hành hệ thống ứng dụng mới đã dần đi vào ổn định, các yêu cầu về quy trình liên thông cũng như kết quả đối chiếu, quyết toán…cho cả 2 kênh TTLNH và TTSPĐT trên ứng dụng thanh toán điện tử- ngân hàng nhìn chung đã được thực hiện đúng theo bài toán nghiệp vụ; đảm bảo an toàn tiền, tài sản. Các lỗi đã giảm đáng kể cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng.

Quy trình liên thông TTLNH bước đầu được vận hành thành công đã giảm được rất nhiều lao động thủ công và thời gian xử lý quy trình của cán bộ nghiệp vụ so với trước đây, đặc biệt là tại cơ quan KBNN tỉnh với lượng chứng từ lớn và hầu hết lại đi kênh TTLNH. Đối với KBNN huyện, việc thêm kênh thanh toán mới cũng giúp KBNN huyện có nhiều lựa chọn và thuận tiện hơn trong công tác thanh toán với ngân hàng cũng như tập trung kịp thời các khoản thu NSNN./.

Vân Hà

© Thời báo Tài chính Việt Nam