Hội đồng Quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức kỳ họp quý II năm 2022

14:59 | 20/05/2022 Print
(TBTCO) - Sáng ngày 20/5/2022, tại Hà Nội, Hội đồng Quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam họp kỳ họp quý II năm 2022, với sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (HĐQL BHXH) đã tập trung trao đổi, thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung, gồm: Tình hình công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) của ngành BHXH Việt Nam đến hết tháng 4 năm 2022; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định khác cần phải sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Hội đồng thảo luận về việc bố trí nguồn vốn thực hiện về công tác đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và 2021; giai đoạn 2022-2024 và những tồn tại, vướng mắc; đánh giá hiệu quả và đề xuất trình HĐQL BHXH đối với việc thực hiện giữa BHXH Việt Nam với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Hội đồng cũng nghe báo cáo về tình hình xây dựng Đề án “Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đồng thời, nghe báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến tham gia về việc phê duyệt chủ trương kiện toàn, bổ sung 2 Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Hội đồng Quản lý Bảo hiểm Xã hội tổ chức kỳ họp quý II năm 2022
Hội đồng Quản lý Bảo hiểm Xã hội tổ chức kỳ họp quý II năm 2022. Ảnh: Đức Minh

Qua trao đổi, thảo luận, các thành viên HĐQL BHXH Việt Nam đánh giá trong 5 tháng đầu năm 2022, HĐQL BHXH đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định; hoàn thành tốt chương trình công tác theo Kế hoạch năm đề ra và các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Với chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQL BHXH trong chỉ đạo xây dựng và thông qua chiến lược phát triển của ngành BHXH Việt Nam, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hằng năm và thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN, đề án bảo toàn và tăng trưởng các quỹ BHXH, BHYT, BHTN; kiện toàn hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam; cơ chế quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHTN, BHYT; kịp thời tháo gỡ những khó khăn để đảm bảo quyền lợi của người dân, các doanh nghiệp cùng ngành BHXH Việt Nam hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, trong chức năng, quyền hạn của HĐQL BHXH đã phối hợp với BHXH Việt Nam theo đúng quy trình và tham mưu, đề xuất kịp thời trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Hội đồng Quản lý BHXH, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã biểu dương và đánh giá cao BHXH Việt Nam trong việc cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu, những nội dung được bàn thảo rất căn cốt, thiết thực.

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, các thành viên trong hội đồng đồng tình với các báo cáo được đưa ra tại hội nghị, đồng thời thống nhất cao với việc trình cấp có thẩm quyền để thực hiện quy trình bổ nhiệm 2 phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam từ nguồn nhân sự tại chỗ có trong quy hoạch năm 2021 – 2026 và đủ điều kiện, đặc biệt lưu ý về cơ cấu, độ tuổi và chất lượng cán bộ.

"Hội đồng quản lý BHXH đồng ý thôi giao dịch giữa BHXH Việt Nam với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, đồng thời hoàn thành các thủ tục tất toán với ngân hàng này" - Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam phát biểu.

Đối với việc thí điểm đấu thầu tiền gửi, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng, đây là vấn đề mới chưa có trong quy định của pháp luật, nên đề nghị Hội đồng quản lý đồng tình phương án trình cấp có thẩm quyền cho phép thí điểm đấu thầu tiền gửi để đảm bảo tính an toàn, hiệu quả, khách quan, công bằng, minh bạch và thu hồi được vốn đầu tư.

Hội đồng Quản lý Bảo hiểm Xã hội tổ chức kỳ họp quý II năm 2022
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc - Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phát biểu kết luận. Ảnh: Đức Minh

Đề cập tới việc đẩy mạnh xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng hệ thống công nghệ thông tin của BHXH Việt Nam tương đối hiện đại, nhưng cần hoàn thiện lại. Đặc biệt là phải đào tạo đội ngũ nhân lực để làm chủ hệ thống công nghệ thông tin, không phụ thuộc nhiều vào đơn vị tư vấn, từ đó cải tiến và đáp ứng yêu cầu thực tế.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị BHXH Việt Nam quyết liệt tinh giản bộ máy theo Nghị quyết 39/NQ-TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đồng thời tiết kiệm chi tiêu, tập trung đầu tư cho các công trình xây dựng cơ bản.

Cũng theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông… để thu hút và phát triển người tham gia BHXH, BHYT; bên cạnh sự tham gia BHXH, BHTY của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp, BHXH Việt Nam cần tuyên truyền rộng rãi, phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể để tiếp cận với chủ doanh nghiệp, phát triển người tham gia BHXH từ doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, doanh nghiệp nước ngoài, các hợp tác xã,…

Thay mặt Hội đồng quản lý, Chủ tịch hội đồng Hồ Đức Phớc đề nghị BHXH Việt Nam cần bám sát và phối hợp tốt với các bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng các cơ chế chính sách mới theo quy định tại các nghị quyết của Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và HĐQL BHXH đã thông qua./.

Đức Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam