Gần 99% doanh nghiệp chế xuất đã hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan

11:45 | 23/05/2022 Print
(TBTCO) - Tính đến thời điểm hiện tại, gần 99% số doanh nghiệp chế xuất đã hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát theo đúng quy định Chính phủ đặt ra tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Kiểm tra, giám sát hải quan: Gấp rút hỗ trợ doanh nghiệp chế xuất đáp ứng điều kiện mới Một số chính sách quản lý hải quan đang được hoàn thiện để hỗ trợ doanh nghiệp Hoàn thiện nghị định về quản lý hải quan với hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử
Gần 99% doanh nghiệp chế xuất đã hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan
Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã tổ chức làm việc với từng DNCX để quán triệt quy định mới và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Nhiều giải pháp sát sao

Như TBTCVN đã thông tin trước đây, đầu năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Một trong những nội dung quan trọng của nghị định này là quy định về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất (DNCX) là khu phi thuế quan. Chính phủ cho các doanh nghiệp (DN) hơn 1 năm để chuẩn bị và từ 25/4/2022, các DN đủ điều kiện mới được áp dụng chính sách ưu đãi.

Để hỗ trợ các DN, từ khi Nghị định 18 được ban hành, Tổng cục Hải quan đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ DNCX đạt được yêu cầu đặt ra.

Cụ thể, đã quán triệt, chỉ đạo hải quan các địa phương về nội dung Nghị định số 18; ban hành các công văn xử lý vướng mắc trong quá trình triển khai; yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức làm việc với các DNCX trên địa bàn quản lý, phổ biến các quy định về mốc thời gian không được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan với các DNCX, lập biên bản làm việc; tổ chức kiểm tra điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của DNCX theo đúng thời hạn quy định; báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình thực hiện;

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cũng đã có quyết định để quy định về cách thức kết nối, trao đổi dữ liệu hệ thống camera giám sát của DNCX với cơ quan hải quan và việc giám sát hải quan đối với DNCX thông qua hệ thống camera trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cục hải quan tỉnh, thành phố và cộng đồng DNCX.

Đặc biệt, các đơn vị ở tổng cục thường xuyên đôn đốc hải quan địa phương kiểm tra điều kiện kiểm tra, giám sát của DNCX trên địa bàn quản lý, hỗ trợ giải thích pháp luật; hoàn thành việc kiểm tra, xác nhận DNCX đáp ứng điều kiện kiểm tra giám sát hải quan theo quy định trước ngày 25/4/2022; báo cáo chi tiết các doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát theo từng tuần để có hướng hỗ trợ kịp thời…

Tại địa phương, các cục hải quan tỉnh, thành phố đã tổ chức làm việc với từng DNCX trên địa bàn quản lý để tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật, tìm hiểu rõ tiến độ triển khai của DNCX, lập biên bản làm việc với từng doanh nghiệp.

Theo Nghị định 18, điều kiện đặt ra là DN cần có hàng rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài; có cổng/cửa ra, vào và đảm bảo việc đưa hàng hóa ra, vào DNCX chỉ qua cổng/cửa; có hệ thống camera quan sát được các vị trí tại cổng/cửa ra, vào và các vị trí lưu giữ hàng hóa.

Đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện, hoặc không thực hiện thông báo cho chi cục hải quan nơi quản lý DNCX theo quy định sau thời gian nói trên, DNCX không được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan.

Trường hợp DNCX sau đó đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, có văn bản thông báo cho chi cục hải quan nơi quản lý DNCX để thực hiện kiểm tra và được chi cục hải quan nơi quản lý DNCX xác nhận đã đáp ứng các điều kiện, thì được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan, kể từ ngày chi cục hải quan nơi quản lý DNCX có văn bản xác nhận đã đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan.

Với các DNCX chưa thực hiện thông báo đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định thì tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn DNCX thực hiện thông báo theo quy định; tìm hiểu rõ nguyên nhân, vướng mắc của DNCX trong việc chậm trễ thực hiện thông báo đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan; đồng thời hỗ trợ, giải thích cho DNCX biết về chính sách ưu đãi thuế quan đối với DNCX sau thời điểm 25/4/2022.

Đồng thời, chủ động báo cáo với UBND tỉnh, thành phố nơi DNCX thực hiện dự án đầu tư về tình hình triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị định 18; đề nghị UBND tỉnh, thành phố có biện pháp đôn đốc các DNCX chưa thực hiện thông báo cơ quan hải quan về các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan thì sớm thực hiện theo quy định.

Còn 8 DN đang tiếp tục hoàn thiện

Theo thống kê mới nhất vừa được Tổng cục Hải quan đưa ra sáng 23/5/2022, đến hết ngày 25/4/2022 (thời hạn phải hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan), có 1.607 trên tổng số 1.673 DNCX đã thông báo, thực hiện kiểm tra và xác nhận đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan.

Trong số DNCX còn lại chưa thực hiện, có 40 DN thuộc diện bị khởi tố, tạm ngừng hoạt động, đang làm thủ tục giải thể, chuyển địa bàn, chuyển sang doanh nghiệp không phải DNCX; 11 DNCX mới thành lập, đang trong quá trình xây dựng nhà xưởng; 1 DNCX hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phần mềm, không có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; 17 DNCX không thể hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát do nguyên nhân khách quan.

Tiếp đó, với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, các cục hải quan tỉnh, thành phố đã tích cực phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thành điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan.

Đến ngày 12/5/2022, đã có thêm 9 DNCX được xác nhận đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát. Như vậy, gần 99% số DNCX đã hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát theo đúng quy định Chính phủ đặt ra.

8 DNCX còn lại vẫn đang tiếp tục hoàn thiện theo quy định do có những khó khăn về kinh phí, thực trạng nhà xưởng hoặc một số nguyên nhân khách quan khác.

Cho đến nay, các khó khăn, vướng mắc của DNCX nêu ra đã được cơ quan hải quan tháo gỡ kịp thời, nên hiện nay không có phát sinh vướng mắc nổi cộm khi triển khai quy định tại Nghị định 18./.

Hồng Vân

© Thời báo Tài chính Việt Nam