Hòa Bình: 5 tháng giải ngân vốn đầu tư công đạt 26,5% kế hoạch

20:32 | 24/05/2022 Print
(TBTCO) - Nhờ triển khai đồng loạt các giải pháp ngay từ đầu năm, nên công tác giải ngân vốn đầu tư công tại Hòa Bình đã có nhiều thuận lợi hơn. Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước Hòa Bình, dự kiến đến hết tháng 5/2022, toàn tỉnh giải ngân được 1.110 tỷ đồng, đạt 26,5% kế hoạch vốn được giao.

Kết quả này chưa thực sự cao, nhưng đã cho thấy sự nỗ lực vào cuộc của các cấp lãnh đạo của tỉnh. Theo đó, tỉnh Hòa Bình đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu thực hiện nghiêm những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Đồng thời, đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình.

Hòa Bình: 5 tháng giải ngân vốn đầu tư công đạt 26,5% kế hoạch
Công chức Kho bạc Nhà nước Hòa Bình đang hướng dẫn khách hàng các thủ tục thanh toán vốn ngân sách. Ảnh: H.T

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hòa Bình đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải thường xuyên kiểm tra các dự án, công trình, nhất là công trình trọng điểm để nắm bắt tình hình thực hiện của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để công tác giải ngân vốn được bứt tốc ngay trong những tháng đầu năm.

Ông Lê Hoài Thanh - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hòa Bình cho biết, là đơn vị thực hiện kiểm soát và chi trả nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước cho các dự án, Kho bạc Nhà nước Hòa Bình đã rất tích cực trong việc phối hợp, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện giải ngân ngay nguồn vốn khi có khối lượng hoàn thành.

Đặc biệt, các cán bộ kho bạc đã rất sát sao với từng chủ đầu tư; các chủ đầu tư cũng rất nghiêm túc trong việc báo cáo tiến độ thực hiện. Chính vì thế, các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc giải ngân vốn được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, giúp thúc đẩy tiến độ giải ngân.

Kho bạc Nhà nước Hòa Bình cũng liên tục đẩy mạnh việc giao dịch thủ tục, hồ sơ thanh toán vốn trên dịch vụ công trực tuyến, giúp công tác kiểm soát thanh toán được minh bạch, công khai và rút ngắn được thời gian thanh toán vốn đầu tư, giúp nguồn vốn nhanh chóng đến các công trình để hoàn thành đúng tiến độ.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, Kho bạc Nhà nước Hòa Bình đang tiếp tục đẩy mạnh giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến và phối hợp với các chủ đầu tư kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân nguồn vốn. Với những vướng mắc vượt thẩm quyền, Kho bạc Nhà nước Hòa Bình tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền tháo gỡ để giải ngân nhanh nguồn vốn

Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Hòa Bình cũng cho biết, sẽ tiếp tục duy trì việc công khai số liệu giải ngân định kỳ theo quy định đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản do địa phương quản lý tại trụ sở kho bạc nơi giao dịch, nhằm giúp UBND các cấp, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan kịp thời nắm bắt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư, xây dựng kế hoạch vốn được giao, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Ngoài ra, đơn vị sẽ tích cực đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đúng quy định về việc thu hồi vốn tạm ứng, phối hợp với chủ đầu tư thực hiện kiểm tra vốn đã tạm ứng để thu hồi những khoản tồn đọng chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích./.

Vân Hà

© Thời báo Tài chính Việt Nam