5 tháng năm 2022: 6 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD

07:45 | 02/06/2022 Print
(TBTCO) - 5 tháng năm 2022, có 26 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 89,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 62,3%.
5 tháng năm 2022: 6 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD

.

© Thời báo Tài chính Việt Nam