Cục Thuế Bắc Ninh: Chủ động hỗ trợ doanh nghiệp gia hạn nộp thuế phục hồi sản xuất kinh doanh

16:25 | 18/06/2022 Print
(TBTCO) - Ngoài việc thực hiện tốt công tác quản lý thuế, Cục Thuế Bắc Ninh còn chủ động hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thực hiện các thủ tục để được hưởng thời gian gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo các nghị định của Chính phủ. Ông Ngô Xuân Tòng – Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh cho rằng, việc được gia hạn thời gian nộp thuế sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh, qua đó tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước.

Các khoản thu từ đất đang gặp khó khăn

Chia sẻ về kết quả công tác thu ngân sách 5 tháng đầu năm trên địa bàn, ông Ngô Xuân Tòng cho hay, tổng thu ngân sách nội địa cục thuế thực hiện đạt 11.365 tỷ đồng, đạt 48,8% dự toán pháp lệnh, bằng 98,8% so với cùng kỳ thực hiện. Trong đó, các khoản thuế, phí thu đạt 10.487 tỷ đồng, đạt 54,5% dự toán và bằng 121,2% so với cùng kỳ thực hiện.

Lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh cho rằng, số thu thuế, phí 5 tháng đầu năm đạt cao do chưa triển khai chính sách gia hạn một số khoản thuế như năm 2021; tăng thu thuế thu nhập cá nhân do các dự án của Samsung thưởng cho người lao động năm 2021 và tăng thu từ chống thất thu thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Một số khu vực và khoản thu đạt cao như: thu khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 62,6%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 64,7%; thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 56,2%; phòng thanh tra - kiểm tra 2 thu được 56%; phòng thanh tra - kiểm tra 3 thu được 60%; thu thuế, phí trên địa bàn TP. Từ Sơn đạt 77%; huyện Yên Phong thu đạt 65%; huyện Quế Võ thu đạt 60%; huyện Thuận Thành thu đạt 58%; huyện Lương Tài thu đạt 64%; huyện Gia Bình thu đạt 58%.

Cục Thuế Bắc Ninh
Bộ phận một cửa Cục Thuế Bắc Ninh kiểm tra hồ sơ khai thuế của người nộp thuế. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Ông Ngô Xuân Tòng cho rằng, đây là tín hiệu đáng mừng của nền kinh tế cũng như trong công tác thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, theo Lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh, năm 2022, các khoản thu từ đất trên địa bàn đang gặp khó khăn. Tính đến hết tháng 5/2022, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn mới đạt 862 tỷ đồng, đạt 21,5% dự toán và bằng 30,4% so với cùng kỳ thực hiện. Số thu đạt thấp do trên địa bàn chưa triển khai được các dự án đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dẫn đến các khoản thu từ đất đạt thấp.

Thông tin thêm về công tác chống thất thu thuế hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn, ông Ngô Xuân Tòng cho hay, sau 3 tháng triển khai quyết liệt đã đạt được kết quả rất khả quan, kết quả có 2.763 hồ sơ nộp thuế chuyển nhượng bất động sản điều chỉnh tăng giá so với giá trên hợp đồng công chứng, cao hơn so với Bảng giá đất năm 2020 - 2024 và hệ điều chỉnh giá đất năm 2022 của UBND tỉnh ban hành. Tổng số thuế thu tăng 111,2 tỷ đồng, bình quân tăng gấp 2,1 lần/hồ sơ so với cùng kỳ.

Có được kết quả trên, Lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh cho hay, đơn vị đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, ngân hàng thương mại và UBND các huyện, thành phố trong việc giám sát hồ sơ khai thuế; phổ biến chính sách pháp luật bằng nhiều hình thức để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ và những rủi ro phát sinh nếu lập, ký hợp đồng, kê khai nghĩa vụ tài chính không trung thực. Cùng với đó, cục thuế cũng xử lý nghiêm hành vi trốn thuế, nâng cao ý thức chấp hành kê khai thuế của người nộp thuế.

Nỗ lực rà soát, đôn đốc, kiểm tra

Ngoài việc chủ động thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước, Cục Thuế Bắc Ninh giao bộ phận tuyên truyền hỗ trợ tập trung tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện các thủ tục để được hưởng thời gian gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo các nghị định của Chính phủ. Tuyên truyền về tiến độ thực hiện kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử của Ban chỉ đạo tỉnh và của cục thuế, thời hạn cuối phải hoàn thành chậm nhất là 30/6/2022.

Tổng hợp nắm bắt những vấn đề doanh nghiệp vướng mắc nhiều về chính sách thuế, nội dung cần hỗ trợ, tham mưu lãnh đạo cục thuế tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế, nâng cao hiệu quả công tác đối thoại. Xử lý trả lời qua điện thoại, mail, văn bản của người nộp thuế về đề nghị giải đáp, hướng dẫn thực hiện chính sách thuế kịp thời, đúng chính sách pháp luật.

97,6% doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử

Ngoài việc thu kịp thời các nguồn thuế vào ngân sách nhà nước, Cục Thuế Bắc Ninh luôn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế. Cục Thuế Bắc Ninh thông tin, trên địa bàn hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn duy trì ở mức cao đạt 98,66%; nộp thuế điện tử đạt từ 96% trở lên cả 3 tiêu chí; hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử đạt 100%. Đáng chú ý, tính đến thời điểm hiện tại, 97,6% doanh nghiệp trên địa bàn đã chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử

Cùng với đó, Cục Thuế Bắc Ninh chỉ đạo công tác kê khai tăng cường đôn đốc và giám sát các doanh nghiệp khai thuế đúng theo quy định (các phòng kiểm tra, các chi cục thuế), xử lý nghiêm các doanh nghiệp kê khai không đúng thời gian quy định; các trường hợp quá hạn phải thực hiện thông báo kịp thời theo quy định, nếu doanh nghiệp vẫn không thực hiện khai thuế phải thực hiện xác minh địa điểm và xử lý theo quy định.

Đồng thời cục thuế giao bộ phận kê khai - kế toán thuế theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện việc gia hạn thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo các nghị định của Chính phủ.

Tổng hợp tình hình kiểm tra sau hoàn thuế, phối hợp với các phòng thanh tra - kiểm tra lập và chuyển danh sách người nộp thuế thuộc đối tượng phải kiểm tra sau hoàn thuế trong vòng 1 năm theo quy định. Phối hợp với phòng quản ký hộ kinh doanh, công nghệ thông tin triển khai nộp thuế điện tử (Etax Mobile) đối với cá nhân. Tổng hợp người nộp thuế thuộc diện áp dụng biện pháp cưỡng chế đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gửi cơ quan cấp phép và nhận kết quả xử lý của cơ quan cấp phép.

Chú trọng phối hợp chống thất thu thuế

Mặc dù đạt được kết quả khả quan, song lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh cho hay, công tác chống thất thu thuế hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản còn bất cập, vướng mắc cần được tháo gỡ và sự hỗ trợ từ các ngành, các cấp. Ông Ngô Xuân Tòng cho biết, theo quy định, thời gian xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế là không quá 3 ngày làm việc, tuy nhiên, trong thời gian cơ quan thuế kiểm tra, giám sát giá chuyển nhượng đã yêu cầu người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin liên quan dẫn đến thời gian xử lý hồ sơ bị ảnh hưởng, điều này khiến người nộp thuế cho rằng cơ quan thuế gây khó dễ.

Ngoài ra, việc yêu cầu người nộp thuế giải trình kê khai thuế theo giá chuyển nhượng thực tế gặp rất nhiều khó khăn, do cơ quan thuế chưa có đủ cơ sở dữ liệu về giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường, mà chỉ dựa trên trang thông tin điện tử, giá báo cáo của chủ đầu tư, hoặc giá các trường hợp khác đã kê khai..., để so sánh và khuyến nghị người nộp thuế thực hiện, việc làm này dẫn đến rất nhiều rủi ro cho cán bộ thuế. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật thuế của một bộ phận người nộp thuế còn chưa cao, vẫn còn hiện tượng lách quy định để trốn thuế, gây khó khăn khi đấu tranh về giá kê khai thuế.

Trong thời gian tới, Cục Thuế Bắc Ninh tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật bằng nhiều hình thức, như phát tờ rơi, gửi thư ngỏ, nhất là quy định về hành vi trốn thuế và xử lý vi phạm trong pháp luật hình sự và chính sách thuế để người dân, doanh nghiệp biết, hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ và những rủi ro phát sinh nếu lập, ký kết hợp đồng, kê khai nghĩa vụ tài chính không trung thực.

Trên cơ sở quy chế phối hợp đã ký kết, Cục Thuế Bắc Ninh sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai cung cấp các thông tin chuyển nhượng, xác định giá chuyển nhượng thực tế để làm căn cứ tính thuế; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước xác minh tài khoản giao dịch chuyển nhượng bất động sản khi có dấu hiệu nghi ngờ. Đối với các trường hợp có dấu hiệu sai phạm, cơ quan thuế sẽ phối hợp, chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Tuấn Văn

© Thời báo Tài chính Việt Nam