Thi tốt nghiệp THPT 2022: Các loại máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi

14:28 | 23/06/2022 Print
(TBTCO) - Máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi là các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ để lưu trữ dữ liệu và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh.

.

© Thời báo Tài chính Việt Nam