Bộ Tài chính: Cải cách hành chính đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn

16:22 | 24/06/2022 Print
(TBTCO) - Là một trong những bộ, ngành luôn coi cải cách hành chính là ưu tiên hàng đầu, thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục cải cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn trên cơ sở nền tảng đã có, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tổ chức để làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị. trong ngành Tài chính.
Bộ Tài chính: Cải cách thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực Chỉ số Cải cách hành chính 2021: Bộ Tư pháp đứng đầu, Bộ Tài chính xếp thứ 2 Bộ Tài chính giữ vững tốp đầu về chỉ số cải cách hành chính Ngành Tài chính: Chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Đã bãi bỏ 22 thủ tục hành chính

Theo thống kê mới đây cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện 130/159 nhiệm vụ, trong đó, đã hoàn thành 34 nhiệm vụ, triển khai 58 nhiệm vụ thường xuyên có hiệu quả và đảm bảo tiến độ, đang tiếp tục thực hiện 38 nhiệm vụ theo kế hoạch.

Triển khai Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC, Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch hành động. Theo đó, đã đề ra 32 nhiệm vụ, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính năm 2022, như: tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính, qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Tài chính: Cải cách hành chính đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn
Những cải cách mạnh mẽ từ cơ quan thuế, hải quan đã hỗ trợ rất tốt cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: TL.

Tính từ 15/12/2021 đếm 14/6/2022, Bộ Tài chính đã ban hành 4 quyết định công bố bãi bỏ 22 thủ tục hành chính (TTHC); sửa đổi, bổ sung, thay thế 45 TTHC; công bố mới 3 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý. Theo đó, tính đến ngày 7/6/2022, tổng số TTHC còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 877 TTHC. Trên cơ sở quyết định công bố TTHC, Bộ Tài chính đã công khai và cập nhật đầy đủ và kịp thời lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và trụ sở cơ quan tiếp nhận, thực hiện TTHC theo đúng quy định.

Bộ Tài chính cũng đã tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhằm mục tiêu cải cách TTHC một cách toàn diện, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Về công tác đánh giá tác động TTHC, tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/6/2022, đã thực hiện đánh giá tác động với 8 TTHC tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý. Trên cơ sở đó đã lựa chọn các phương án, giải pháp tối ưu cho việc ban hành mới, hoặc sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính.

Đối với việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, đến nay tổng số điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính còn hiệu lực là 295 điều kiện thuộc 20 ngành, nghề kinh doanh theo quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư.

Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương về dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Theo đó, dự kiến đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 195/1.256 quy định, đạt 15,5% theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cải cách đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực Tài chính

Theo kết quả được công bố của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính năm 2021 của Chính phủ, Bộ Tài chính xếp vị trí thứ 2 với kết quả Chỉ số cải cách hành chính đạt 91,71%. Đây là năm thứ 8 liên tiếp (2014 - 2021), Bộ Tài chính nằm trong nhóm 3 bộ, cơ quan ngang bộ dẫn đầu PAR Index.

Bộ Tài chính luôn chú trọng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, tập trung triển khai các giải pháp chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý cũng như nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc

Việc tiếp tục duy trì vị trí trong tốp 3 bộ, cơ quan ngang bộ dẫn đầu PAR Index 2021 trong 8 năm liên tiếp cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ của Bộ Tài chính trong công tác cải cách hành chính (CCHC), nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bộ Tài chính luôn coi CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và quyết liệt triển khai công tác này một cách đồng bộ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực tài chính. Công tác CCHC của Bộ Tài chính không chỉ đạt kết quả tích cực trong từng lĩnh vực riêng lẻ mà giữa các lĩnh vực đã có sự bổ trợ cho nhau, tạo hiệu ứng nâng cao hiệu quả CCHC trong tất cả lĩnh vực tài chính.

Trong lĩnh vực quản lý của mình, Bộ đã chủ động, quyết liệt triển khai chủ trương xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số và nền kinh tế số, từng bước đưa ứng dụng công nghệ thông tin trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình quản lý và điều hành ngân sách và tài chính. Trong 8 năm qua, Bộ Tài chính luôn giữ vị trí dẫn đầu khối bộ, ngành trong bảng xếp hạng về chỉ số mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin Việt Nam (Vietnam ICT index).

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ Tài chính luôn chú trọng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, tập trung triển khai các giải pháp chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý cũng như nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng khẳng định, ngành Tài chính tiếp tục triển khai mạnh mẽ cải cách TTHC về thuế, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh điện tử hóa quản lý thuế trên phạm vi cả nước ở tất cả các khâu quản lý thuế để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của người nộp thuế. Tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh./.

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam