Tiết kiệm, chống lãng phí phải trở thành ý thức của từng cá nhân, đơn vị

07:05 | 04/07/2022 Print
(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN, bà Phạm Thúy Chinh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho biết, để công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày càng đi vào thực chất và trở thành ý thức của từng cá nhân, đơn vị, Quốc hội đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và đề nghị Chính phủ tập trung triển khai trong thời gian tới.

PV: Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2016 - 2021 đã có nhiều tiến bộ trên các lĩnh vực quản lý nhà nước như: điều hành ngân sách, quản lý tài sản công, đất đai, tài nguyên, khoáng sản… Xin bà cho biết một vài kết quả nổi bật của công tác này?

Tiết kiệm, chống lãng phí phải trở thành ý thức của từng cá nhân, đơn vị
Bà Phạm Thúy Chinh

Bà Phạm Thúy Chinh: Công tác THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2021 có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, việc điều hành chính sách tài khóa được thực hiện chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, hiệu quả. Nhiều cơ chế, chính sách phòng, chống dịch, phục hồi và phát triển kinh tế đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chính phủ ban hành như: Các chính sách về tài chính, thuế phù hợp với các cam kết hội nhập quốc tế; các giải pháp về tài khóa để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội... đã giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Bên cạnh đó, các chính sách siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách gắn với triển khai kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm; cơ cấu chi ngân sách chuyển biến tích cực, tăng tỷ trọng chi cho đầu tư phát triển. Bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 3,32% GDP. Nợ công giảm từ khoảng 64,5% GDP vào đầu nhiệm kỳ xuống còn 55,3% GDP và được cơ cấu lại bền vững, an toàn hơn; chuyển dần từ vay nước ngoài sang vay trong nước với kỳ hạn dài hơn, chi phí thấp hơn đã giúp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát và đảm bảo tăng trưởng kinh tế.

Nguồn: Báo cáo Chính phủ Đồ họa: Văn Chung
Nguồn: Báo cáo Chính phủ Đồ họa: Văn Chung

Chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công dần được hoàn thiện, Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công tiếp tục được cập nhật vận hành có hiệu quả. Việc đầu tư, xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng cơ bản chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về thẩm quyền, quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, định mức, chế độ. Công tác sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt được yêu cầu, mục tiêu đề ra.

Công tác giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã được các địa phương triển khai thực hiện cơ bản theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật về đất đai. Hiện nay, Quốc hội đang triển khai giám sát tối cao về kết quả THTK, CLP cho cả giai đoạn 2016 - 2021 và sẽ có báo cáo đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4.

PV: Báo cáo THTK, CLP năm 2021 được đánh giá có chất lượng tốt hơn những năm trước. Theo bà, đâu là điểm nổi bật của báo cáo này?

Bà Phạm Thúy Chinh: Thảo luận về kết quả THTK, CLP năm 2021 tại Kỳ họp thứ 3 vừa qua, ý kiến của các đại biểu Quốc hội đều đánh giá cao báo cáo của Chính phủ và cho rằng, báo cáo THTK, CLP năm 2021 được chuẩn bị công phu; đã thể hiện được những kết quả chủ yếu, tồn tại, hạn chế và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP năm 2022.

Triệt để tiết kiệm chi tiêu ngân sách

Nghị quyết Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và đề nghị Chính phủ tập trung triển khai như:

Giải quyết dứt điểm những tồn tại đã được nêu ra tại các kỳ giám sát của các cơ quan của Quốc hội về tình trạng nợ văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; Khẩn trương chỉ đạo rà soát, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, ngân sách nhà nước (NSNN), đầu tư công, quản lý và sử dụng tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, khoáng sản, tài nguyên nước, tài nguyên rừng..., theo

Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 5/11/2021 của UBTVQH bảo đảm phù hợp với yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí; Chỉ đạo các cơ quan khẩn trương ban hành các tiêu chuẩn, định mức, đơn giá chưa đầy đủ theo quy định; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn, định mức, đơn giá không còn phù hợp với thực tiễn; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong mua sắm hàng hóa, trang thiết bị, vật tư cũng như mua sắm vượt quá nhu cầu, tiêu chuẩn, định mức, trừ trường hợp được pháp luật cho phép; triệt để tiết kiệm chi tiêu NSNN...

Việc Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp THTK, CLP theo tinh thần Nghị quyết 30/2021/QH15 của Quốc hội đã phát huy hiệu quả, góp phần đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ tài chính NSNN; tạo nguồn lực quan trọng trong khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai; tạo đà phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Theo báo cáo THTK, CLP năm 2021, tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước trong năm 2021 là 72.068 tỷ đồng, đã góp phần tập trung kinh phí chi cho phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân.

Công tác xây dựng, hoàn thiện quy định pháp luật về định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong các ngành, lĩnh vực có chuyển biến tích cực, quá trình xây dựng đã chú trọng tới việc tham vấn chính sách, pháp luật để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tiễn. Các cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước nhìn chung đã chấp hành đúng quy định trong mua sắm và sử dụng tài sản công.

Công tác sắp xếp, nâng cao hiệu quả sử dụng trụ sở, nhà, đất công được quan tâm thực hiện. Nguồn lực tài nguyên, khoáng sản được quản lý, khai thác có hiệu quả, góp phần quan trọng tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực, đời sống xã hội, tạo bước chuyển biến mạnh; đẩy nhanh quá trình xây dựng chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp; hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, tiết kiệm thời gian và chi phí xã hội.

PV: Xin cảm ơn bà!

Bộ Tài chính đã giúp Chính phủ trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Theo quy định của Luật THTK, CLP năm 2013, Bộ Tài chính có vai trò hết sức quan trọng trong việc giúp Chính phủ triển khai, hướng dẫn các quy định của luật và lãnh đạo, chỉ đạo công tác THTK, CLP được thể hiện trong các nhiệm vụ như: chủ trì xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt chương trình tổng thể về THTK, CLP hàng năm và 5 năm; ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật THTK, CLP.

Bộ Tài chính cũng hướng dẫn và giao chỉ tiêu tiết kiệm chi tiết theo từng lĩnh vực quản lý gắn với lập kế hoạch ngân sách hàng năm; tổ chức triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc chấp hành, tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chung trong phạm vi cả nước trình Quốc hội, Chính phủ...

Thực tế những năm qua, Bộ Tài chính đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm được phân công, có nhiều nỗ lực trong việc giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện các quy định của pháp luật và lãnh đạo, chỉ đạo công tác này.

Vân Hà (thực hiện)

© Thời báo Tài chính Việt Nam