Lạng Sơn: Thu ngân sách nội địa 6 tháng đạt 53% dự toán

16:04 | 05/07/2022 Print
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Lạng Sơn, tổng thu nội địa 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh được 1.193 tỷ đồng, đạt 53% dự toán, bằng 83% so cùng kỳ năm 2021.

Lãnh đạo Cục Thuế Lạng Sơn cho biết, có một số khoản thu đạt tiến độ dự toán, như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) địa phương, đạt 53,3% dự toán, bằng 93% (tăng giảm so với cùng kỳ); thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, đạt 60,6% dự toán, tăng 15,1%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 88,2% dự toán, tăng 55,9%…

Lạng Sơn: Thu ngân sách nội địa 6 tháng đạt 53% dự toán
Công chức Cục Thuế Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế.

Về thực hiện dự toán theo địa bàn, có 1/6 đơn vị có kết quả thu dự toán đạt thấp là Chi cục Thuế huyện Cao Lộc thu đạt 36% dự toán, bằng 42% cùng kỳ; có 1 đơn vị đạt thấp so với cùng kỳ là Chi cục Thuế khu vực III thu đạt 54,8% dự toán, bằng 59,5%.

Nguyên nhân một số khoản thu ngân sách nhà nước chưa đạt tiến độ dự toán giao là vẫn còn một số lĩnh vực thu còn thất thu và mang lại hiệu quả. Cụ thể, như công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế hiệu quả chưa cao; công tác thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp (DN) tiến độ triển khai chậm, một số đơn vị tỷ lệ thực hiện thấp.

Đồng thời, việc triển khai đề án chống thất thu hoạt động kinh doanh vận tải và xe máy chuyên dùng; chống thất thu trong lĩnh vực chuyển nhượng bất động sản; kinh doanh thương mại điện tử chưa đạt hiệu quả như mong muốn.../.

Để hoàn thành nhiệu vụ thu ngân sách trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2022, lãnh đạo Cục Thuế Lạng Sơn cho biết, cục thuế sẽ phấn đấu 100% các đơn vị hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước; thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế; phấn đấu đến 31/12/2022 tổng số nợ không vượt quá 5% tổng thu ngân sách. Trong đó, tăng cường các biện pháp quản lý thu, thực hiện rà soát, khai thác các nguồn thu, đánh giá tiến độ thu, từng sắc thuế, tổ chức quản lý tốt các nguồn thu…

Cùng với đó, triển khai thực hiện nghiêm túc công điện số 08/CĐ-TCT ngày 10/6/2022 của Tổng cục Thuế về việc nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ khai thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Đức Việt

© Thời báo Tài chính Việt Nam