Infographics:

6 tháng năm 2022: 5 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD

19:09 | 05/07/2022 Print
(TBTCO) - Trong 6 tháng năm 2022, có 5 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 57,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.

.

© Thời báo Tài chính Việt Nam