7 tháng năm 2022: 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD

11:14 | 01/08/2022 Print
(TBTCO) - 7 tháng năm 2022, có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 58,5% tổng kim ngạch xuất khẩu.

.

© Thời báo Tài chính Việt Nam