Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh chương trình giáo dục trung học phổ thông với môn Lịch sử

08:16 | 04/08/2022 Print
(TBTCO) - So với chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành năm 2018 và triển khai với cấp trung học phổ thông bắt đầu từ năm học 2022-2023, môn Lịch sử trở thành môn học bắt buộc thay vì là môn lựa chọn trong nhóm Khoa học xã hội.

Ngày 3/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó có những điều chỉnh liên quan đến chương trình tổng thể và môn Lịch sử bậc trung học phổ thông, nhằm bảo đảm yêu cầu của Quốc hội về việc "thiết kế môn Lịch sử trung học phổ thông có cả phần bắt buộc và lựa chọn".

So với chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành năm 2018 và triển khai với cấp trung học phổ thông bắt đầu từ năm học 2022-2023, môn Lịch sử trở thành môn học bắt buộc thay vì là môn lựa chọn trong nhóm Khoa học xã hội.

Môn Lịch sử cấp trung học phổ thông sẽ có thời lượng 52 tiết mỗi năm lớp 10, 11, 12 (được điều chỉnh từ 70 tiết mỗi năm khi còn được coi là môn lựa chọn). Chuyên đề học tập lựa chọn Lịch sử gồm 35 tiết mỗi năm như cũ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh chương trình giáo dục trung học phổ thông với môn Lịch sử
Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh chương trình giáo dục trung học phổ thông. Ảnh: T.L

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc điều chỉnh môn Lịch sử theo nguyên tắc không thay đổi cấu trúc chương trình đã ban hành. Các chủ đề, nội dung lựa chọn để dạy trong môn Lịch sử phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi, coi trọng kiến thức lịch sử dân tộc nhằm giáo dục lòng yêu nước.

Phần lịch sử bắt buộc cũng sẽ đảm bảo tính khả thi, sự phù hợp, vừa sức với tất cả học sinh. Phần này cũng sẽ hướng tới sự hài hòa, tính logic, sự kết nối giữa nội dung các chủ đề phần lịch sử bắt buộc (cơ bản, cốt lõi) với các chuyên đề theo định hướng nghề nghiệp có tính chuyên sâu./.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc điều chỉnh chương trình đảm bảo sử dụng được sách giáo khoa lớp 10 đã biên soạn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết giáo viên đã được tập huấn thực hiện chương trình 70 tiết Lịch sử mỗi năm nên đủ năng lực để dạy 52 trong số 70 tiết đó. Bộ sẽ tiếp tục tập huấn giáo viên cốt cán để triển khai tập huấn đại trà.

Tấn Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam