Infographics:

Mục tiêu phát triển trung du và miền núi phía bắc xanh, bền vững, toàn diện

09:30 | 06/08/2022 Print
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Nghị quyết 96/NQ-CP ngày 1/8/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị.
Trung du và miền núi phía Bắc là vùng phát triển xanh, bền vững, toàn diện  - Ảnh 1.

.

© Thời báo Tài chính Việt Nam