Infographic: Khai trừ ra khỏi Đảng ông Vũ Huy Hoàng

07:49 | 07/07/2021 Print
Ngày 6/7/2021, tại Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận, kết luận, biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

VHH1
VHH2
VHH3

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam